ภาษาที่รับตีพิมพ์ และ ขอบเขตของบทความที่รับตีพิมพ์

ภาษาที่รับตีพิมพ์
        1. ภาษาไทย
        2. ภาษาอังกฤษ

ขอบเขตของบทความที่รับตีพิมพ์
        1. บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชีทั่วไป
        2. การตลาด
        3. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงินทั่วไป
        4. สังคมศาสตร์ทั่วไป
        5. การศึกษา

    Popular Posts

ติดต่อเรา

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ที่อยู่ : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-8090823-25 ต่อ 225
โทรสาร : 02-8090832
อีเมล์ : gdjournal@thonburi-u.ac.th
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

ติดต่อสอบถาม