ค่าธรรมเนียมในการพิจารณา

 นโยบายการตีพิมพ์

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies)
หรือวารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เป็นวารสารแบบ Open Access

ซึ่งทำให้ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

ผู้นิพนธ์บทความที่ได้รับการตอบรับจากทางวารสารฯ ในกรณีที่ผลงานได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น

(กระบวนการที่ 1)  ผู้นิพนธ์ต้องโอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินบทความ จำนวน 4,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 ชื่อบัญชี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เลขที่บัญชี 191-0-50013-5 
กระบวนการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อตอบรับการตีพิมพ์โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย
กระบวนการที่
1. พิจารณาเบื้องต้นในประเด็นขอบเขตของเนื้อหา รูปแบบการพิมพ์ ความสมบูรณ์ของบทความ และเอกสารประกอบการส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่
กระบวนการที่
2. พิจารณาต้นฉบับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภท รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบ หากบทความผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับเผยแพร่บทความในระยะเวลาไม่เกิน เดือน (เริ่มนับระยะเวลาเฉพาะกระบวนการที่ 2)  

โดยในปีการศึกษา 2567 (บุคคลภายนอก) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-3)


ส่งเอกสารการโอนมาที่ : 
Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

ที่อยู่ : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี   เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-8090823-25 ต่อ 225
โทรสาร : 02-8090832
อีเมล์ : gdjournal@thonburi-u.ac.th
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

    Popular Posts

ติดต่อเรา

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ที่อยู่ : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-8090823-25 ต่อ 225
โทรสาร : 02-8090832
อีเมล์ : gdjournal@thonburi-u.ac.th
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

ติดต่อสอบถาม