เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมบทความ

 เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมบทความ มีรายการดังนี้
1. ใบสมัครสมาชิก
2. แบบฟอร์มนำส่งบทความ
3. แบบพิจารณา และประเมินคุณภาพบทความวิชาการ (เฉพาะนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก จะได้รับไฟล์จากกองบรรณาธิการหลังผ่านกระบวนการที่1 ทาง e-mail)
4. บทความวิชาการ / บทความวิจัย

    Popular Posts

ติดต่อเรา

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University (Graduate Studies) วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ที่อยู่ : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ เลขที่ 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
วันและเวลาที่เปิดทำการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-8090823-25 ต่อ 225
โทรสาร : 02-8090832
อีเมล์ : gdjournal@thonburi-u.ac.th
ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวกัลยรักษ์ วิริยมาโน

ติดต่อสอบถาม